Jdi na obsah Jdi na menu
 


INTENZIVNÍ  PŘÍPRAVA  PRO STŘEDNÍ 
A VYSOKÉ UMĚLECKÉ ŠKOLY V  BRNĚ
KURZY KRESBY, MALBY A VÝTVARNÝCH TECHNIK
JARMILA  TVRZNÍKOVÁ TEL. ODP. 720217822
V MÝCH SKUPINÁCH SE KAŽDÝM ROKEM UVOLŇUJÍ MÍSTA 
PRO NOVÉ ŽÁKY, PROTOŽE ABSOLUTNÍ VĚTŠINA ŽÁKŮ (95 -100%) 
ÚSPĚŠNĚ SLOŽÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA UMĚLECKÉ ŠKOLY - 
STŘEDNÍ A VYSOKÉ..NA TATO UVOLNĚNÁ MÍSTA, BYCH RÁDA 
POZVALA  NOVÉ ZÁJEMCE O VÝTVARNOU TVORBU, OD ŽÁČKŮ
MŠ ŽÁKŮ ZŠ  PO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL.

DOMLUVA O STUDIU A ROZVRHU PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK PROBÍHÁ V ZÁŘÍ: ÚTERÝ, STŘEDA  15 - 18.00 HOD, ČTVRTEK 16. - 18.00 HOD. RÁDA PŘIVÍTÁM TALENTOVANÉ ŽÁKY.  BUDU PŘIJÍMAT ŽÁKY  DO NAPLNĚNÍ LIMITU PRO SKUPINU. POČET MÍST JE OMEZEN. PŘIJĎTE CO NEJDŘÍVE. YÝUKOVÝ PROGRAM KURZŮ JE KONCIPOVÁN JAK PRO ZAČÁTEČNÍKY,TAK PRO POKROČIEJŠÍ
 
Přihlášku  do kurzů  pošlete na  jarmilatvrznikova@seznam.czZde uveďte jméno, příjmení, věk, ročník a školu kterou navštěvujete, školu na kterou se chcete připravit. Zájemcům průběžně odpovím
a pošlu další podrobnosti. Všechny zde uvedené kurzy vede p.uč. Tvrzníková tel 720217822. 

INTENZIVNÍ KURZ JE URČEN PRO PŘÍPRAVU NA ARCHITEKTURU UMĚLECKÉ VYSOKÉ A STŘEDNÍ ŠKOLY. žáci třetích ročníků středních škol a 8.tříd ZŠ, mají nejvyššší čas zahájit přípravu. Ideální je začít od 1., 2., ročníku stř.šk, a 6.-7.tř.ZŠ..   Přípravky mají vysokou úspěšnost, 100–95% žáků úspěšně složí talentové zkoušky na  vybrané umělecké školy.

Náplní kurzu je kresba, malba, figurální kresba dle modelu a další příprava pro úkoly talentových zkoušek-dle požadavků a zaměření jednotlivých uměleckých škol. Pro úspěšné výsledky je kromě kresebných předpokladů, důležitá doba a intenzita přípravy. Žáci s aktivním přístupem k přípravě, jsou při talentových zkouškách všech typů uměleckých škol umístěni na prvních místech.

KURZY KRESBY  MALBY A DALŠÍCH   VÝTVARNÝCH TECHNIK PRO MLADŠÍ DĚTI ve věku od 6 let.  Zahájení výuky začátek září. DOPLNĚNÍ SKUPIN mladších žáků  (8-13let)   

PŘÍPRAVA PRO STŘEDNÍ UMĚLECKÉ Š KOLY.
pro žáky 7 až 9 třídy. 90-100% žáků složí velmi úspěšně
talentové zkoušky na vybranou uměleckou školu . 

Výuka probíhá na škole ZUŠ Jaroslava Kvapila, která je nejstarší školou
tohoto typu v Brně a má  dlouholetou tradici v umělecké přípravě žáků.
 
KAŽDÝM ROKEM CCA 30 ŽÁKŮ, ÚSPĚŠNĚ SLOŽÍ TALENTOVOU
ZKOUŠKU NA STŘEDNÍ I VYSOKÉ UMĚLECKÉ ŠKOLE. 
 

pokrok při studiu

pokrok při studiu

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA